Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 15:09

DPS tender card #S25338-2023-OZZ
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 1/2024

Information

ID of tender
47685
Name of content of tender
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 1/2024
DPS category
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie pre potreby rezortu MZ SR
Tender ref. no.
S25338-2023-OZZ
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie pre potreby rezortu MZ SR.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Vzhľadom na súčasnú situáciu s cenami na trhu s energiami, verejný obstarávateľ neuvádza predpokladanú hodnotu zákazku, keďže ju nie je možné jednoznačne a úplne určiť.
Predpokladaný rozsah zákazky je v kWh.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.10.2023 10:00:00
Planned opening of bids
23.10.2023 10:10:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Martina Vetráková
martina.vetrakova@health.gov.sk
+421 259373322

Documents

Časť 1: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3: Fakultná nemocnica Trenčín

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 5: Národný ústav reumatických chorôb

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 6: Psychiatrická nemocnica Hronovce

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 7: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 8: Univerzitná nemocnica Martin

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 9: Záchranná zdravotná služba Bratislava

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 10: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 11: Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 12: Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p., Kúpele Kováčová

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 13: Úrad verejného zdravotníctva SR

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 14: Detenčný ústav Hronovce

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 15: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 16: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Košice

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 17: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 18: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 19: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 20: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 21: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 22: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 23: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 24: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 25: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 26: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 27: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract