Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 09:06

DPS tender card #S25338-2023-OZZ
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 1/2024

Information

ID of tender
47728
Name of content of tender
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 1/2024
DPS category
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR
Tender ref. no.
S25338-2023-OZZ
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu pre potreby rezortu MZ SR

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Vzhľadom na súčasnú situáciu s cenami na trhu s energiami, verejný obstarávateľ neuvádza predpokladanú hodnotu zákazku, keďže ju nie je možné jednoznačne a úplne určiť. Predpokladaný rozsah zákazky v kWh:

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.10.2023 12:00:00
Planned opening of bids
23.10.2023 12:10:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Kristína Jamborová
kristina.jamborova@health.gov.sk
+421 259373189

Documents

Časť 1: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3: Fakultná nemocnica Trenčín

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4: Národné centrum zdravotníckych informácií

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 5: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 6: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 7: Záchranná zdravotná služba Bratislava

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 8: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 9: Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 10: Psychiatrická nemocnica Hronovce

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 11: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 12: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 13: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 14: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 15: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 16: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 17: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 18: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 19: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 20: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 21: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 22: Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p., Kúpele Kováčová

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 23: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 24: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 25: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract