Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 13:30

Tender card #332/2018
Materiál železničného zvršku – spojovací materiál

Information

ID of tender
478
Name of content of tender
Materiál železničného zvršku – spojovací materiál
Tender ref. no.
332/2018
Public tender journal ref. no.
5870 - MST
EU journal ref. no.
2018/S 079-177566
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
7 167 850,00 EUR
Main CPV
34946100-1 - Railway-track construction materials
Further CPV
44531520-2 - Coach bolts and screws
44531510-9 - Bolts and screws
44531600-7 - Nuts
44532200-0 - Washers
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky s názvom „Materiál železničného zvršku – spojovací materiál“ je dodávka tovaru, ktorý tvoria konštrukčné prvky a ďalšie materiály pre spájanie a upevňovanie jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku v rámci železničnej trate, ktorú spravuje obstarávateľ pri výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii, opravných a udržiavacích prácach bez ohľadu na rozchod koľaje a sústavu železničného zvršku.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Uchádzač v systéme JOSEPHINE naceňuje jednotkové ceny v EUR bez DPH a systém automaticky prepočíta celkovú cenu za predmet zákazky podľa predpokladaných množstiev jednotlivých položiek.
Predpokladané množstvá jednotlivých položiek predmetu zákazky tak, ako tieto obstarávateľ stanovil, sú uvedené výlučne za účelom vyhodnotenia ponúk v tejto verejnej súťaži a obstarávateľ nebude povinný odobrať predpokladané množstvá jednotlivých položiek predmetu zákazky tak, ako tieto obstarávateľ stanovil v celom predpokladanom rozsahu.
Predpokladané množstvá jednotlivých položiek predmetu zákazky sú stanovené na obdobie trvania rámcovej dohody - 24 mesiacov.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.05.2018 10:00:00

Promoter

Subject's name
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Address
Klemensova 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Tomáš Cholasta
zsr@p-m.sk
+421 220292920
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2583

Documents