Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:30

Tender card #ZG.270.3.13.2023
Dostawa karmy dla OHZ Zamrzenica w 2023 r.

Information

ID of tender
47909
Name of content of tender
Dostawa karmy dla OHZ Zamrzenica w 2023 r.
Tender ref. no.
ZG.270.3.13.2023
Type of tender
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Type of public tender
Zamówienie do 130 000 zł
Type of procurement
Goods
Estimated value
53 200,00 PLN
Amount allocated for implementation of tender
65 436,00 PLN
Tender split into parts
Yes
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Warunki zamówienia zostały zawarte w zapytaniu ofertowym

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Ofertę sporządzaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie nadleśnictwa.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w sekretariacie nadleśnictwa – wg załącznika do zapytania ofertowego.
Wartość poszczególnych części jest wartością zamówienia podstawowego netto.
Kwota przeznaczona do realizacji jest kwotą brutto zamówienia podstawowego (bez 10% opcji) łącznie dla wszystkich części.

Schedule

Termin składania ofert i dokumentów
16.10.2023 11:00:00
Planned opening of bids
16.10.2023 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Address
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Republic of Poland
Process supervisor
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Documents

Część zamówienia 1: dostawa wraz z rozładunkiem buraków cukrowych w ilości 80 ton do obwodu łowieckiego nr 29.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
17 600,00 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Część zamówienia 2: dostawa wraz z rozładunkiem buraków cukrowych w ilości 80 ton do obwodu łowieckiego nr 46.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
17 600,00 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Część zamówienia 3: dostawa wraz z rozładunkiem ziarna kukurydzy paszowej w ilości 12 ton do obwodu łowieckiego nr 29.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
10 800,00 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Część zamówienia 4: dostawa wraz z rozładunkiem ziarna kukurydzy paszowej w ilości 8 ton do obwodu łowieckiego nr 46.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 200,00 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract