Status: Ongoing

Server time: 03.10.2023 00:14

Tender card #9/2019
Poskytovanie komplexnej služby energetického kontraktingu pre Odštepný závod lesnej techniky (OZLT)

Information

ID of tender
4838
Name of content of tender
Poskytovanie komplexnej služby energetického kontraktingu pre Odštepný závod lesnej techniky (OZLT)
Tender ref. no.
9/2019
Public tender journal ref. no.
23970-KPS
Type of tender
Podlimitná koncesia
Type of public tender
Podlimitná koncesia
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Concession Contract
Estimated value
800 000,00 EUR
Main CPV
50721000-5 - Commissioning of heating installations
Further CPV
50531200-8 - Gas appliance maintenance services
65200000-5 - Gas distribution and related services
71314300-5 - Energy-efficiency consultancy services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie služby trvalo energeticky efektívnej prevádzky plynovej kotolne, spočívajúcej vo vybudovaní nového zdroja tepla, vo výrobe a dodávke tepla do odberného miesta, ako aj vykonávanie údržby a prevádzky zariadení v priestore vyhlasovateľa súťaže, a to počas platnosti budúcej koncesnej zmluvy.
Navrhovateľ zabezpečí inžiniersku činnosť, spracovanie projektovej dokumentácie a potrebných povolení, projekt požiarnej ochrany, úpravu palivovej základne na nové plynové spotrebiče, demontáž existujúcich zariadení.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.10.2019 10:00:00
Planned opening of bids
04.10.2019 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Documents