Status: Completed

Server time: 19.01.2020 19:10

Tender card #ID 695/2019
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen-Optimalizácia vykurovania objektu knižnice

Information

ID of tender
4856
Name of content of tender
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen-Optimalizácia vykurovania objektu knižnice
Tender ref. no.
ID 695/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
63 374,00 EUR
Main CPV
45212330-8 - Library construction work
Further CPV
45300000-0 - Building installation work
45232141-2 - Heating works
45410000-4 - Plastering work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie nasledovných stavebných prác : výmena existujúcich elektrických konvektorov za elektrické olejové radiátory so zabudovaným termostatom, ktorých teplotu bude možné regulovať centrálnou riadiacou jednotkou (bezdrôtová zónová regulácia, centrálne ovládanie) s možnosťou nastavenia režimu útlmu v mimopracovnom čase a zónovú reguláciu teploty. Stavebné práce zahŕňajú demontáž starých vykurovacích zariadení, murárske práce na vysprávkach muriva, dodávku a montáž nových vykurovacích zariadení, odvoz odpadu, revízie nových vykurovacích zariadení.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách zákazky a v projektovej dokumentácii.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.09.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
Address
Štúrova 5
Zvolen
960 01, Slovak republic
Process supervisor
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Documents