Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 08:22

DPS tender card #S23508-2022-OZZ-016
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 2/2024

Information

ID of tender
49023
Name of content of tender
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 2/2024
DPS category
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie pre potreby rezortu MZ SR
Tender ref. no.
S23508-2022-OZZ-016
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie pre potreby rezortu MZ SR od 01.03.2024 do 31.12.2024.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Vzhľadom na súčasnú situáciu s cenami na trhu s energiami, verejný obstarávateľ neuvádza predpokladanú hodnotu zákazku, keďže ju nie je možné jednoznačne a úplne určiť.
Predpokladaný rozsah zákazky je v kWh.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.11.2023 10:00:00
Planned opening of bids
27.11.2023 10:10:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Martina Vetráková
martina.vetrakova@health.gov.sk
+421 259373322

Documents

Časť 1: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: Národný ústav detských chorôb

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4: Národný onkologický ústav, Bratislava

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 5: Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 6: Psychiatrická liečebňa Sučany

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 7: Univerzitná nemocnica Bratislava

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 8: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 9: Národné centrum zdravotníckych informácií

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 10: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 11: Nemocnica Poprad, a.s.

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 12: Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 13: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 14: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 15: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 16: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 17: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 18: Ministerstvo zdravotníctva SR

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract