Status: Ongoing

Server time: 25.07.2024 12:37

DPS tender card #S25338-2023-OZZ
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 2/2024

Messages