Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 07:38

DPS tender card #S25338-2023-OZZ
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 2/2024

Information

ID of tender
49024
Name of content of tender
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 2/2024
DPS category
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR
Tender ref. no.
S25338-2023-OZZ
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu pre potreby rezortu MZ SR.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Vzhľadom na súčasnú situáciu s cenami na trhu s energiami, verejný obstarávateľ neuvádza predpokladanú hodnotu zákazku, keďže ju nie je možné jednoznačne a úplne určiť. Predpokladaný rozsah zákazky v kWh:

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.12.2023 12:00:00
Planned opening of bids
11.12.2023 12:10:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Kristína Jamborová
kristina.jamborova@health.gov.sk
+421 259373189

Documents

Časť 1: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3: Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4: NÚDCH Bratislava

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 5: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 6: Národný onkologický ústav

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 7: Psychiatrická liečebňa Sučany

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 8: Univerzitná nemocnica Bratislava

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 9: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 10: SZU v Bratislave

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 11: Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 12: Nemocnica Poprad, a.s.

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 13: Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 14: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract