Status: Cancelled

Server time: 01.03.2024 04:47

DPS tender card #09484/2021/ODDVO-084
Zabezpečenie dodávok hovädzieho mäsa pre organizácie BBSK_Výzva č. 49

Information

ID of tender
49052
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávok hovädzieho mäsa pre organizácie BBSK_Výzva č. 49
DPS category
Hovädzie mäso
Tender ref. no.
09484/2021/ODDVO-084
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 222/2021 - 30.09.2021, zn. oznámenia 44350 MUT
EU journal ref. no.
EÚ Vestník č. 2021/S 189-491121 zo dňa 29.9.2021
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
116 900,00 EUR
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Uchádzač predloží ponuku na položky čerstvého hovädzieho mäsa I. triedy kvality, ktoré plánuje dodávať do organizácií BBSK v rámci okresu, t.z. každá položka v rámci kategórie hovädzieho mäsa ma na konci názvu uvedenú skratku okresu, pre ktorú centrálny verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie (v prípade, že záujemca plánuje dodávať položky hovädzieho mäsa napr. v rámci okresu BB, zadá ceny merných jednotiek pre položky, ktoré majú na konci názvu skratku BB, atď.).

Rámcová zmluva bude uzatvorená na obdobie 6 mesiacov (odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody).

Ide o sociálne zodpovedné VO podľa 36a ods. 1 ZVO.

For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2023 09:00:00
Planned opening of bids
21.11.2023 09:01:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents

Hovädzí roštenec (BB)

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
3 200,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzia falošná sviečková (BB)

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
12 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie kosti špikové (BB)

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie predné bez kosti z býka (BB)

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
2 100,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie kosti na polievku (BB)

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
600,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie predné s kosťou z býka (BB)

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
700,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie zadné stehno, mladý býk bez kosti a kože (BB)

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
7 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzí roštenec BR

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
3 200,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzia falošná sviečková BR

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
1 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie kosti špikové BR

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie predné bez kosti z býka BR

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
1 400,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie kosti na polievku BR

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
400,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie predné s kosťou z býka BR

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
2 100,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie stehno, mladý býk bez kosti a kože BR

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
7 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzí roštenec ZV, ZH, DT, KA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
3 200,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzia falošná sviečková ZV, ZH, DT, KA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
3 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie kosti špikové ZV, ZH, DT, KA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie predné bez kosti z býka ZV, ZH, DT, KA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
1 400,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie kosti na polievku ZV, ZH, DT, KA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
800,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie predné s kosťou z býka ZV, ZH, DT, KA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
1 400,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie stehno, mladý býk bez kosti a kože ZV, ZH, DT, KA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
12 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzí roštenec LC, RS

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
8 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzia falošná sviečková LC, RS

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
12 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie kosti špikové LC, RS

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
1 250,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie predné bez kosti z býka LC, RS

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
3 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie kosti na polievku LC, RS

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
2 400,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie predné s kosťou z býka LC, RS

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
3 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie stehno, mladý býk bez kosti a kože LC, RS

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
5 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzí roštenec VK, PT

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
3 200,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzia falošná sviečková VK, PT

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
2 250,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie kosti špikové VK, PT

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
250,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie predné bez kosti z býka VK, PT

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
700,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie kosti na polievku VK, PT

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
200,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie predné s kosťou z býka VK, PT

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
700,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie stehno, mladý býk bez kosti a kože VK, PT

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
3 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzí roštenec RA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
1 600,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzia falošná sviečková RA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
1 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie kosti špikové RA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
250,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie predné bez kosti z býka RA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
700,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie kosti na polievku RA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
200,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie predné s kosťou z býka RA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
700,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie stehno, mladý býk bez kosti a kože RA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
1 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
Framework Agreement