Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 10:26

Tender card #S-SLE/47384/23
Multifunkční dům Muglinov

Information

ID of tender
49090
Name of content of tender
Multifunkční dům Muglinov
Tender ref. no.
S-SLE/47384/23
Type of tender
Nadlimitní režim
Type of public tender
Otevřené řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem této veřejné zakázky je výstavba budovy v podobě multifunkčního centra.

Brief description of tender or procurement

Předmětem řešení se stává trojúhelníkový pozemek mezi ulicemi Hladnovská, Betonářská a Komerční, který se nachází v městském obvodu Slezská Ostrava. V této lokalitě s vyšší hustotou zástavby je také vyšší hustota obyvatel a chybí zde jakákoliv podobná budova občanské vybavenosti. Předmětem této veřejné zakázky je tedy výstavba budovy v podobě multifunkčního centra, které zde chybí a v jeho prostorech bude vybudována knihovna, multifunkční sál, restaurace a deset bytových jednotek. V multifunkčním domě vznikne dále ordinace, která zvýší dostupnost zdravotnických služeb v této části městského obvodu. Výstavba deseti bytových jednotek rozšíří bytový fond městského obvodu. Multifunkční komplex doplní rovněž restaurace.
Novostavbu multifunkčního objektu lze rozdělit na několik částí dle jejich využití a funkce. V suterénu je situováno parkoviště pro rezidenty a trvalé pracovníky v dalších částech objektu. Také jsou zde místnosti pro technické zařízení budovy (strojovna vzduchotechniky, kotelna) a sklepní kóje pro rezidenty. V prvním nadzemním podlaží se nachází multifukční sál propojitelný s knihovnou, restaurací i venkovním jevištěm, zázemí pro účinkující, skladové prostory, foyer, šatna a sociální zařízení. Dalším funkčním celkem je knihovna, která je rozdělena na část pro dospělé a pro děti. Nachází se zde rovněž učebna/přednášková místnost, recepce, zázemí správy knihovny a sociální zázemí. Třetím funkčním celkem je restaurace, která bude sloužit jak návštěvníkům z vnějšku, tak pro zajištění stravovacích služeb provozu kulturního domu. Nad prvním nadzemním podlažím vystupují čtyři věže, které obsahují další funkční celky. Ve třech věžích se nacházejí bytové jednotky o velikosti 3+kk. V jedné pak kancelářský prostor správy kulturního domu a ordinace lékaře.
Tato veřejná zakázka bude spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „IROP“) na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného dne 25. 7. 2023 podle ust. § 14 odst. 4 ve spojení s ust. § 14m zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Při zadávání veřejné zakázky zadavatel dodržuje principy hospodárného, efektivního a účelného vynakládání veřejných prostředků a také zásady dle ust. § 6 ZZVZ.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
18.01.2024 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Address
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Documents

Complete public documentation for the tender can be found on the Profile of the contracting authority.