Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 07:47

DPS tender card #S23508-2022-OZZ-018
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 3/2024

Information

ID of tender
49254
Name of content of tender
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 3/2024
DPS category
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie pre potreby rezortu MZ SR
Tender ref. no.
S23508-2022-OZZ-018
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie pre potreby rezortu MZ SR u jedného prijímateľa od 01.03.2024 do 31.12.2024 a u dvoch prijímateľov od 1.4.2024 do 31.12.2024.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Vzhľadom na súčasnú situáciu s cenami na trhu s energiami, verejný obstarávateľ neuvádza predpokladanú hodnotu zákazku, keďže ju nie je možné jednoznačne a úplne určiť.
Predpokladaný rozsah zákazky je v kWh.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.12.2023 10:00:00
Planned opening of bids
04.12.2023 10:10:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Martina Vetráková
martina.vetrakova@health.gov.sk
+421 259373322

Documents

Časť 1: Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička (od 1.3.2024 do 31.12.2024)

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava (od 1.4.2024 do 31.12.2024)

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. (od 1.4.2024 do31.12.2024)

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Outcome of tender
One-off Contract