Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 11:30

Tender card #S-SLE/48448/23
Zajištění služby Senior taxi

Information

ID of tender
49289
Name of content of tender
Zajištění služby Senior taxi
Tender ref. no.
S-SLE/48448/23
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 776 860,00 Kč
Main CPV
65000000-3 - Public utilities
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby Senior taxi.

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby Senior taxi – taxislužby pro občany s trvalým
pobytem na území městského obvodu Slezská Ostrava, kteří jsou držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
či dovršili 70 ti a více let, nebo jsou obyvatelé objektů DPS (Domů s pečovatelskou službou)
a Komunitního domu pro seniory městského obvodu Slezská Ostrava bez omezení věku.
Služba bude poskytována na území statutárního města Ostravy, a to každý pracovní den
v kalendářním roce od 6:00 do 15:00 hodin, v rozsahu výzvy. Dodavatel bude přepravovat
osoby z místa jejich bydliště na vymezená stanoviště a z vymezených stanovišť do místa jejich
bydliště.
Při zadávání veřejné zakázky zadavatel dodržuje principy hospodárného, efektivního
a účelného vynakládání veřejných prostředků a také zásady dle § 6 ZZVZ.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
29.11.2023 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Address
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Documents

Complete public documentation for the tender can be found on the Profile of the contracting authority.