Status: Completed

Server time: 02.03.2024 17:28

Tender card #SA.270.36.2023.WK
Dostawa i montaż wiaty parkingowej typu carport z autonomicznym systemem oświetlenia przy siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo

Information

ID of tender
49565
Name of content of tender
Dostawa i montaż wiaty parkingowej typu carport z autonomicznym systemem oświetlenia przy siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo
Tender ref. no.
SA.270.36.2023.WK
Public tender journal ref. no.
2023/BZP 00516270
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09332000-5 - Solar installation
Further CPV
09331200-0 - Solar photovoltaic modules
45310000-3 - Electrical installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - DOSTĘPNĄ POD ADRESEM: strona internetowa prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/49565/summary
adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/49565/summary
składanie oferty: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/49565/summary

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert i wymaganych dokumentów
12.12.2023 10:00:00
Planned opening of bids
12.12.2023 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Gniewkowo
Address
Dworcowa 10
Gniewkowo
88-140, Republic of Poland
Process supervisor
Wojciech Kłosowski
wojciech.klosowski@torun.lasy.gov.pl
+48 884773332
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_gniewkowo/zamowienia_publiczne

Documents