Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 15:55

Tender card #SUSCCH-NZ-VS-2019-chlopne
Dodávka srdcových chlopňových protéz

Information

ID of tender
4997
Name of content of tender
Dodávka srdcových chlopňových protéz
Tender ref. no.
SUSCCH-NZ-VS-2019-chlopne
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 199/2019, 25379-MST, 3.10.2019
EU journal ref. no.
2019/S190-461460
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
3 374 690,94 EUR
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka mechanických chlopňových protéz, biologických chlopňových protéz, anuloplastických ringov, aortálnych konduitov a bezstehových chlopňových protéz pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 16 (slovom: šesťnástich) častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode A-6.1. súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

1. Zákazka je rozdelená na časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti, v nadväznosti na kapitolu C. Opis predmetu zákazky.
2. Ponuka musí byť predložená na celý rozsah príslušnej časti predmetu zákazky, na všetky položky príslušnej časti predmetu zákazky.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.11.2019 10:00:00
Planned opening of bids
26.11.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ivana Butašová Beneová
beneova.ivana@suscch.eu
+421 905412051

Documents

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
44 160,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
110 545,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 074 727,74 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
140 624,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
200 727,36 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 6

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
22 080,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 7

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
44 218,24 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 8

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
267 636,48 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 9

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
200 727,36 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 10

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
142 728,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 11

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
45 480,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 12

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
300 115,68 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 13

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
37 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 14

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
360 800,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 15

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
138 756,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 16

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
244 363,68 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement