Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 12:16

Tender card #FNTN-2023-09-NZ-Dezinfekcia-plochy a nástroje
Dezinfekčné prostriedky-plochy a nástroje

Information

ID of tender
52151
Name of content of tender
Dezinfekčné prostriedky-plochy a nástroje
Tender ref. no.
FNTN-2023-09-NZ-Dezinfekcia-plochy a nástroje
Public tender journal ref. no.
3055-MST
EU journal ref. no.
60253-2024
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
443 985,20 EUR
Main CPV
24455000-8 - Disinfectants
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka tovarov: Dezinfekčné prostriedky-plochy a nástroje, vrátane dopravy na miesto plnenia do nemocničnej lekárne verejného obstarávateľa v postavení kupujúceho na základe vystavených objednávok a za podmienok uvedených v rámcovej dohode počas jej trvania. Produkty, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke vo verejnej súťaži musia spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa, spĺňať požadované kritéria podľa platnej legislatívy a byť dodávané v originálnom balení.

Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy.

Predmet zákazky je rozdelený do 4 častí. Keďže sa bude vyhodnocovať predmet zákazky jednotlivo tzn. každá časť samostatne, uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky, na viacero častí predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Environmental Tender

Yes

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.03.2024 09:00:00
Planned opening of bids
04.03.2024 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lenka Kiss-Tóthová
lenka.kiss-tothova@fntn.sk
+421 326566235

Documents

1. Dezinfekcia na veľké a malé plochy

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
226 221,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
24455000-8 - Disinfectants
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

2. Dezinfekcia nástrojov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
89 114,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
24455000-8 - Disinfectants
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

3. Aerosolová dezinfekcia plôch a priestorov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
18 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
24455000-8 - Disinfectants
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

4. Sporicídne dezinfekčné prípravky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
110 650,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
24455000-8 - Disinfectants
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement