Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 21:23

DPS card #NL DNS 3/2019
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy

Information

ID of tender
5217
Name of content of tender
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy
Tender ref. no.
NL DNS 3/2019
Public tender journal ref. no.
27505 - MUT
EU journal ref. no.
2019/S 200-487202
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
2 400 000,00 EUR
Main CPV
34300000-0 - Parts and accessories for vehicles and their engines
Further CPV
34900000-6 - Miscellaneous transport equipment and spare parts
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
34600000-3 - Railway and tramway locomotives and rolling stock and associated parts
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na nasledovné typy
vozidiel v portfóliu obstarávateľskej organizácie:
Trolejbusy 31Tr,
Trolejbusy 30TrDG,
Trolejbusy 30Tr,
Trolejbusy 25Tr,
Trolejbusy 15Tr,
Trolejbusy 14Tr
, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 343 (Časti a
príslušenstvo vozidiel a ich motorov), 346 (Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti) a
skupiny 349 (Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Bližšie
informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
14.11.2019 09:00:00
Termín trvania vytvorného a zriadeného DNS/Obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
16.10.2023 23:59:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Kristína Galovičová
galovicova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Documents

Tenders