Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 21:38

DPS card #NL DNS 2/2019
Nákup náhradných dielov pre električky

Information

ID of tender
5226
Name of content of tender
Nákup náhradných dielov pre električky
Tender ref. no.
NL DNS 2/2019
Public tender journal ref. no.
27510 - MUT
EU journal ref. no.
487194-2019-SK
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
14 000 000,00 EUR
Main CPV
34300000-0 - Parts and accessories for vehicles and their engines
Further CPV
34900000-6 - Miscellaneous transport equipment and spare parts
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
34600000-3 - Railway and tramway locomotives and rolling stock and associated parts
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na nasledovné typy
vozidiel v portfóliu obstarávateľskej organizácie:
Električky T3
Električky T6
Električky K2S
Električky 29T
Električky 30T
, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 343 (Časti a
príslušenstvo vozidiel a ich motorov), 346 (Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti) a
skupiny 349 (Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Bližšie
informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Notes

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Tovary budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
14.11.2019 09:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
16.10.2023 23:59:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Documents

Tenders