Status: Completed

Server time: 27.05.2024 21:10

Tender card #ZoKD/1/19
Technológia na spracovanie bioodpadov -traktor

Information

ID of tender
5242
Name of content of tender
Technológia na spracovanie bioodpadov -traktor
Tender ref. no.
ZoKD/1/19
Public tender journal ref. no.
27100 - WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
177 200,00 EUR
Main CPV
16700000-2 - Tractors
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Jedná sa o dodanie techniky na spracovanie bioodpadov pre projekt spolufinancovaný z OP KŽP s názvom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskej doline:
1. Traktor s výbavou (1 ks);
2. Čelný nakladač (1 ks);
3. Drvič BIO odpadu (1 ks);
Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a uvedenia do prevádzky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.10.2019 09:00:00
Planned opening of bids
31.10.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Združenie obcí Kľakovskej doliny
Address
Horné Hámre 45
Horné Hámre
96671, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Beáta Topoľská
enixasro@gmail.com
+421 903373414
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18012

Documents