Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 12:29

Tender card #S-SLE/11300/24
Technické zázemí na Ústředním hřbitově Slezská Ostrava

Information

ID of tender
53785
Name of content of tender
Technické zázemí na Ústředním hřbitově Slezská Ostrava
Tender ref. no.
S-SLE/11300/24
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
12 620 977,00 Kč
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Jedná se o novostavbu technického zázemí v areálu Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě, které bude sloužit pro uskladnění zahradní techniky, mechanizaci správy hřbitova a pro parkování užitkových vozidel zadavatele.

Brief description of tender or procurement

Jedná se o novostavbu technického zázemí v areálu Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě, které bude sloužit pro uskladnění zahradní techniky, mechanizaci správy hřbitova a pro parkování užitkových vozidel zadavatele. Dále zde vzniknou šatny pro ženy a muže, pracovníky hřbitova a krytá oplocená plocha pro skladování drobného materiálu pro údržbu. Tato nová budova bude přistavěna ke stávající správní budově hřbitova. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní budovu s plochou střechou. Půdorysné rozměry budovy budou 25,175 m x 10,950 m, výška stavby bude 4,650 m.

Stavba bude zděné konstrukce z tvárnic ztraceného bednění tloušťky 300 mm s železobetonovou výplní, střecha bude plochá, z předpjatých panelů s krytinou z mPVC fólie. Podlaha v garáži bude ze zámkové dlažby s hydroizolací. Základy budou tvořit plošné základové pásy. Součástí stavby budou dále zpevněné plochy u budovy ze zámkové dlažby tloušťky 80 mm o celkové ploše 179 m2.

Stavba bude napojena na areálový rozvod NN, vody a na dešťovou kanalizaci v areálu. Splaškové vody budou likvidovány v bezodtoké jímce. Stavba nebude vytápěna a nebude napojena na ostatní přípojky s výjimkou místností šaten pro muže a ženy.

Související investicí bude zkrácení vedení Cetin (metalický kabel), zkrácení NTL plynovodu DN 150 ocel sloužícího pro budovu hřbitovní správy a nová trasa přípojky plynu mimo půdorys nové budovy a přeložka zemního kabelu NN rovněž sloužící pro budovu hřbitovní správy.

V budově nebude trvalý pracovní prostor ani dílna, budova bude sloužit pouze pro uskladnění materiálu, parkování vozidel a jako šatny.

Objekt se bude nacházet na mírně svažitém pozemku v uzavřeném a oploceném areálu Ústředního hřbitova.

Při zadávání veřejné zakázky zadavatel dodržuje principy hospodárného, efektivního a účelného vynakládání veřejných prostředků a také zásady dle § 6 ZZVZ.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
21.03.2024 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Address
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Documents

Complete public documentation for the tender can be found on the Profile of the contracting authority.