Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 20:40

Tender card #VI-KS-026-24
Kvalifikačný systém: Poradenstvo a služby v oblasti inovácií

Information

ID of tender
54195
Name of content of tender
Kvalifikačný systém: Poradenstvo a služby v oblasti inovácií
Tender ref. no.
VI-KS-026-24
Type of tender
Kvalifikačný systém
Type of public tender
Kvalifikačný systém
Type of procurement
Services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Účelom zriadenia Kvalifikačného systému „Poradenstvo a služby v oblasti inovácií“ je vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti inovácií, súvisiacich najmä s projektami zameranými na digitalizáciu riešení, podporu predaja, akvizície, retencie, obsluhy predaja, business cieľov a pod. pre potreby Spoločnosti SPP.

Predmetom zákaziek, ktoré budú zadávané s využitím kvalifikačného systému budú služby súvisiace s procesom dizajnu inovácií, od ideačnej fázy po implementačnú. Súčasťou ideačnej fázy môžu byť marketingové služby, digitalizácia zákazníckej skúsenosti, rozhrania (UX/UI), automatizácia komunikácie, testing implementovaných digitalizačných prvkov a ideí.

Rozsah predmetu zákaziek je bližšie špecifikovaný v Oznámení o zriadení kvalifikačného systému a jeho prílohách.

Podrobné informácie o stanovených podmienkach účasti na zaradenie do zoznamu kvalifikovaných dodávateľov; náležitosti, forma a spôsob predkladania žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému; vyhodnotenie žiadostí; komunikácia a ďalšie právne informácie sú uvedené v Oznámení o zriadení kvalifikačného systému a jeho prílohách.

Notes

Link na zverejnené oznámenie na webe SPP:
https://www.spp.sk/o-spp/o-spolocnosti/obstaravanie/#Obstaravanie_03

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
14.03.2027 00:00:00

Promoter

Subject's name
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Address
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovak republic
Process supervisor
Daniela Víglaská
daniela.viglaska@spp.sk
+421 905254667

Documents