Status: Completed

Server time: 25.06.2021 06:48

DPS tender card #MAGS OVO 54303/2019-001
Nákup 152 ks monitorov_nové

This tender is part of a DPS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Information

ID of tender
5449
Name of content of tender
Nákup 152 ks monitorov_nové
Tender ref. no.
MAGS OVO 54303/2019-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
27 977,00 EUR
Main CPV
30231300-0 - Display screens
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie 152 ks LCD monitorov.
Technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Výzva č. 3 „Nákup 152 ks monitorov“ sa zadáva v rámci DNS „IT HW a podpora“, vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava v Úradnom vestník EÚ pod značkou 2019/S 151-371831 zo dňa 7.8.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania zo dňa 8.8.2019 pod značkou 22550 – MUT. DNS „IT HW a podpora“ bolo zriadené 19.9.2019.

Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu na predmet zákazky v trvaní 36 mesiacov odo dňa dodania predmetu zákazky.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.11.2019 09:00:00
Planned opening of bids
12.11.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk
+421 259356521

Documents