Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 00:54

Tender card #3726/2019/420
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2020-2022

Information

ID of tender
5457
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2020-2022
Tender ref. no.
3726/2019/420
Public tender journal ref. no.
32955-MSS
EU journal ref. no.
2019/S 214-525602
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
599 123,00 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ zákazku "Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022" rozdelil na časti v predchádzajúcom procese verejného obstarávania. Služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová, bola jednou zo siedmich častí. Nakoľko v priebehu platnosti rámcových dohôd sa vyskytli okolnosti, ktoré budú mať za následok ich ukončenie, verejný obstarávateľ zákazku "Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022" vyhlasuje ako samostatnú nadlimitnú verejnú súťaž.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2019 10:00:00
Planned opening of bids
05.12.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Dušan Hancko, PhD.
dusan.hancko@lesy.sk
+421 908444744

Documents