Status: Ongoing

Server time: 15.12.2019 20:05

Tender card #TSK23
„Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy“ – stavebná časť a zariadenie práčovne

Messages