Status: Ongoing

Server time: 11.07.2020 17:09

Tender card #TSK23
„Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy“ – stavebná časť a zariadenie práčovne

Messages