Status: Ongoing

Server time: 12.11.2019 16:30

Tender card #TSK23
„Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy“ – stavebná časť a zariadenie práčovne

Information

ID of tender
5486
Name of content of tender
„Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy“ – stavebná časť a zariadenie práčovne
Tender ref. no.
TSK23
Public tender journal ref. no.
31187 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 825 217,16 EUR
Main CPV
45215100-8 - Construction work for buildings relating to health
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy Nemocnice s poliklinikou v Myjave. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2019 08:00:00
Planned opening of bids
25.11.2019 09:15:00

Centralised procurement

Subject's name
Trenčiansky samosprávny kraj
Address
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Eva Princová
agenturavo@prevax.sk
+421 904966360

Documents