Status: Ongoing

Server time: 18.01.2020 13:12

Tender card #OB19TUR84
Dodávka elektrickej energie pre organizácie v Meste Stará Turá na rok 2020

Information

ID of tender
5504
Name of content of tender
Dodávka elektrickej energie pre organizácie v Meste Stará Turá na rok 2020
Tender ref. no.
OB19TUR84
Public tender journal ref. no.
32737 - WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
157 586,00 EUR
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa identifikované v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov (ďalej aj „SP“), vrátane zabezpečenia distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom postupu zadávania tejto zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.11.2019 12:00:00
Planned opening of bids
19.11.2019 12:15:00

Promoter

Subject's name
TECHNOTUR s.r.o.
Address
Gen. M. R. Štefánika 380/45
Stará Turá
91601, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Branislav Šarmír
sarmir@obstarame.sk
+421 903299288
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9982

Documents