Status: Ongoing

Server time: 13.07.2024 20:41

Tender card #FNTN-2024-05-NZ-Medicinálne plyny
Dodávka medicinálnych, technických plynov, špeciálnych plynov a prenájom oceľových/ tlakových fliaš

Information

ID of tender
55215
Name of content of tender
Dodávka medicinálnych, technických plynov, špeciálnych plynov a prenájom oceľových/ tlakových fliaš
Tender ref. no.
FNTN-2024-05-NZ-Medicinálne plyny
Public tender journal ref. no.
10353 - MST
EU journal ref. no.
220849-2024
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
489 722,60 EUR
Main CPV
24111500-0 - Medical gases
Further CPV
24110000-8 - Industrial gases
44612100-4 - Gas cylinders
98300000-6 - Miscellaneous services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažne, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko
ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka pre medicínske účely v čistote podľa STN do zásobníka, ktorý je vlastníctvom objednávateľa, na obdobie 24 mesiacov. Dodávka medicinálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach na odberné miesto určené objednávateľom (sklad plynov), na obdobie 24 mesiacov. Nájom tlakových fliaš medicinálnych plynov bez zjavných chýb a v prevádzkyschopnom stave.
Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 2 SP/ 1 Zmluvy – Špecifikácia tovaru a cena.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.05.2024 09:00:00
Planned opening of bids
15.05.2024 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lenka Kiss-Tóthová
lenka.kiss-tothova@fntn.sk
+421 326566235

Documents