Status: Ongoing

Server time: 13.07.2024 21:13

Tender card #FNTN-2024-06-NZ-Pozáručný servis
Pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckych prístrojov

Information

ID of tender
55323
Name of content of tender
Pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckych prístrojov
Tender ref. no.
FNTN-2024-06-NZ-Pozáručný servis
Public tender journal ref. no.
10969 - MSS
EU journal ref. no.
235215-2024
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
33 909,60 EUR
Main CPV
50421000-2 - Repair and maintenance services of medical equipment
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom zákazky je poskytnutie služby: Pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckych prístrojov. Vzhľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné a nehospodárne. S ohľadom na charakter predmetu zákazky je nerozdelenie zákazky na časti opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby Pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckych prístrojov pre potreby Fakultnej nemocnice Trenčín v súlade s platnou legislatívou na 24 mesiacov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.05.2024 09:00:00
Planned opening of bids
23.05.2024 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Martina Blahová
martina.blahova@fntn.sk
+421 326566838

Documents