Status: Completed

Server time: 19.06.2024 05:07

DPS tender card #OZ Podunajsko, - výzva č. 07/2024
Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Podunajsko, - výzva č. 07/2024

Information

ID of tender
55664
Name of content of tender
Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Podunajsko, - výzva č. 07/2024
Tender ref. no.
OZ Podunajsko, - výzva č. 07/2024
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction, Services
Estimated value
82 450,00 EUR
Main CPV
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

OZ Podunajsko - výzva č.7/2024 časť č. 1: 14 850,00 EUR bez DPH

Časť č. 1: LS Želiezovce
Rýpadlový nakladač - kolesový traktorbáger s čelným nakladačom a s teleskopicky výsuvným podkopovým ramenom s bočným posuvom s výkonom minimálne 70 kW s vymeniteľnými podkopovými lopatami v šírke 30,60,90 cm a svahovacou lopatou. cca 250 Mth
• Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Mth sa počítaju od zahájenia prác na pracovisku.
Nákladný automobil do 12 t. na rozvoz materiálu po Lesných cestách../cca 1500km//
• Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Km sa počítaju od miesta naloženia po dovoz na miesto určenia.
OZ Podunajsko - výzva č.7/2024 časť č. 2: 14 850,00 EUR bez DPH

Časť č. 2: LS Modrý Kameň
Rýpadlový nakladač - kolesový traktorbáger s čelným nakladačom a s teleskopicky výsuvným podkopovým ramenom s bočným posuvom s výkonom minimálne 70 kW s vymeniteľnými podkopovými lopatami v šírke 30,60,90 cm a svahovacou lopatou. cca 250 Mth
• Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Mth sa počítaju od zahájenia prác na pracovisku.
Nákladný automobil do 12 t. na rozvoz materiálu po Lesných cestách../cca 1500km//
• Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Km sa počítaju od miesta naloženia po dovoz na miesto určenia.
OZ Podunajsko - výzva č.7/2024 časť č. 3: 28 000,00 EUR bez DPH

Časť č. 3: LS Modrý Kameň, LS Ladzany, LS Pukanec
Pásový angledozér s výkonom od 115kW do161 kW s rozrývacím tŕňom v zadnej časti stroja.Šírka radlice do 4m. cca 350 Mth
• Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Mth sa počítaju od zahájenia prác na pracovisku.
OZ Podunajsko - výzva č.7/2024 časť č. 4: 24 750,00 EUR bez DPH

Časť č. 4: LS Želiezovce,LS Čifáre
Grader kolesový stroj s vlastným pohonom s regulovateľnou radlicou ,4x4,s výkonom motora od 90 do 120kW,dĺžka radlice do 4m.Vibračný valec s prevádzkovou hmotnosťou 7-8ton.. cca 250 Mth Greder, a 100 Mth Valec
• Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Mth sa počítaju od zahájenia prác na pracovisku.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, v územnej pôsobnosti organizačnej zložky OZ Podunajsko.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.05.2024 09:00:00
Planned opening of bids
07.05.2024 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Podunajsko
Address
Koháryho 2
Levice
93401, Slovak republic
Process supervisor
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Documents

výzva č.7/2024 Časť č. 1: LS Želiezovce

Status
Completed
Predicted value not including VAT
14 850,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
Outcome of tender
Framework Agreement

Výzva č.7/2024 časť č. 2 LS Modrý Kameň

Status
Completed
Predicted value not including VAT
14 850,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
Outcome of tender
One-off Contract

Výzva č.7/2024 časť č. 3 LS Modrý Kameň, LS Ladzany, LS Pukanec

Status
Completed
Predicted value not including VAT
28 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
Outcome of tender
One-off Contract

Výzva č.7/2024 časť č. 4 LS Želiezovce, LS Čifáre

Status
Completed
Predicted value not including VAT
24 750,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
Outcome of tender
One-off Contract