Status: Completed

Server time: 10.12.2022 00:15

DPS tender card #DNS/VO1
Zakladanie

Information

ID of tender
559
Name of content of tender
Zakladanie
Tender ref. no.
DNS/VO1
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
253 180,54 EUR
Main CPV
44100000-1 - Construction materials and associated items
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom výzvy na predkladanie ponúk č. 1 sú stavebné materiály potrebné pre zakladanie stavby - betonárska oceľ, betón a vybrané výrobky z ocele.
Konkrétny opis predmetu zákazy s uvedením požadovaných množstiev je uvedený v prílohe výzvy.
Výsledok zadania zákazky bude uzatvorenie rámcovej dohody. Verejný obstarávateľ bude odoberať množstvá podľa reálnej potreby a podľa prebiehajúcich prác na stavbe.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.05.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Address
Alexandra Dubčeka 45
Žiar nad Hronom
965 58, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
ziar.turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Documents