Status: Cancelled

Server time: 22.06.2024 09:04

DPS tender card #MAGSOVO 44766/2020-053
Výzva č. 53 - Interiérové sanitárne vybavenie

This tender is part of a DPS #MAGSOVO 44766/2020 Nákup nábytku

Information

ID of tender
56119
Name of content of tender
Výzva č. 53 - Interiérové sanitárne vybavenie
Tender ref. no.
MAGSOVO 44766/2020-053
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
39200000-4 - Furnishing
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom výzvy č. 53 je kúpa a dodanie sanitárneho vybavenia nevyhnutného pre zariadenie miestností Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta Bratislava (ďalej aj ako „ZUŠ Panenská“).

Podrobnosti vrátane požadovanej lehoty dodania sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.05.2024 10:00:00
Planned opening of bids
22.05.2024 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Petra Hritzová

Documents