Status: Completed

Server time: 25.06.2021 04:48

DPS tender card #MAGS OVO 50336/2019-004
Nákup výkonných pracovných staníc pre oddelenie GIS

This tender is part of a DPS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Information

ID of tender
5683
Name of content of tender
Nákup výkonných pracovných staníc pre oddelenie GIS
Tender ref. no.
MAGS OVO 50336/2019-004
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
14 400,00 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30213000-5 - Personal computers
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kúpa výkonných pracovných staníc pre oddelenie GIS.

Technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.12.2019 13:00:00
Planned opening of bids
10.12.2019 13:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Marian Szakáll
marian.szakall@bratislava.sk
+421 259356520
Another contact
Ivan Pudiš

e-mail: ivan.pudis@bratislava.sk

t. č.: +421 259356521

Documents