Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 21:46

Tender card #RVO/1223/2019
Stavebné úpravy vyplývajúce z osadenia dvoch lineárnych urýchlovačov a CT simulátora

Information

ID of tender
5690
Name of content of tender
Stavebné úpravy vyplývajúce z osadenia dvoch lineárnych urýchlovačov a CT simulátora
Tender ref. no.
RVO/1223/2019
Public tender journal ref. no.
č. 249/2019 - 03.12.2019, 34629 - MSP
EU journal ref. no.
2019/S 232-568119
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
642 190,94 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45215140-0 - Hospital facilities construction work
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Jedná sa o ucelený, logicky funkčný celok. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy vyplývajúce z osadenia dvoch lineárnych urýchľovačov a CT simulátora.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.01.2020 10:00:00
Planned opening of bids
20.01.2020 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Address
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovak republic
Process supervisor
Ľubica Bobrová
lbobrova@nspbb.sk
+421 484413240

Documents