Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 13:19

Tender card #01/2019-SĽ/N
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského, ZŠ Levočská, ZŠ Podsadek a ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni

Messages