Status: Ongoing

Server time: 02.10.2023 23:14

Tender card #01/2019-SĽ/N
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského, ZŠ Levočská, ZŠ Podsadek a ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni

Information

ID of tender
5695
Name of content of tender
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského, ZŠ Levočská, ZŠ Podsadek a ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni
Tender ref. no.
01/2019-SĽ/N
Public tender journal ref. no.
247/2019-04.12.2019, 34743-MST
EU journal ref. no.
2019/S 233-570884
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
399 390,35 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,
rozdelená na 12 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť A ZŠ Komenského
Časť A1: Didaktické pomôcky
Časť A2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť A3: Interiérové vybavenie nábytok
Časť B ZŠ Levočská
Časť B1: Didaktické pomôcky
Časť B2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť B3: Interiérové vybavenie nábytok
Časť C ZŠ Podsadek
Časť C1: Didaktické pomôcky
Časť C2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť C3: Interiérové vybavenie nábytok
Časť D ZŠ Za vodou
Časť D1: Didaktické pomôcky
Časť D2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť D3: Interiérové vybavenie nábytok
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis
predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.01.2020 09:00:00
Planned opening of bids
07.01.2020 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Stará Ľubovňa
Address
Obchodná 1
Stará Ľubovňa
064 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Leopold Miženko
mizenko@arrpsk.sk
+421 905998711

Documents

Časť: A1 Didaktické pomôcky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
67 539,51 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť: A2 Technické a technologické vybavenie IKT

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
17 750,57 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť A3: Interiérové vybavenie nábytok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
26 218,06 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť B1: Didaktické pomôcky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
67 534,69 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť B2: Technické a technologické vybavenie IKT

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
13 733,75 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť B3: Interiérové vybavenie nábytok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
26 247,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť C1: Didaktické pomôcky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
33 737,87 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť C2: Technické a technologické vybavenie IKT

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
20 053,05 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť C3: Interiérové vybavenie nábytok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
15 069,28 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť D1: Didaktické pomôcky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
67 539,51 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť D2: Technické a technologické vybavenie IKT

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
17 720,89 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť D3: Interiérové vybavenie nábytok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
26 245,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract