Status: Ongoing

Server time: 13.07.2024 21:19

Tender card #PTK/2024/20
Kanyly

Information

ID of tender
57242
Name of content of tender
Kanyly
Tender ref. no.
PTK/2024/20
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Goods, Services
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
33196000-0 - Medical aids
33141230-1 - Dilator
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie kanýl, ktoré sú určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh.

Notes

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2024 12:00:00
Planned opening of bids
21.06.2024 12:15:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Róbert Lucký
rlucky@vusch.sk
+421 557891629

Documents

Časť č. 1 - Venózne kanyly predsieňové dvojstupňové nepoťahované

Status
Ongoing
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 2 - Venózne kanyly typu "triple stage"

Status
Ongoing
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 3 - Venózne kanyly typu "single stage" rovné

Status
Ongoing
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 4 - Venózne kanyly tvarovateľné

Status
Ongoing
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 5 - Venózne pravoúhle kanyly s kovovým hrotom typu "single stage"

Status
Ongoing
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 6 - Venózne pravoúhle kanyly s plastovým hrotom typu "single stage"

Status
Ongoing
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 7 - Femorálne arteriálne kanyly nepoťahované

Status
Ongoing
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 8 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka - rovné

Status
Ongoing
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 9 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka - zahnuté

Status
Ongoing
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 10 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu do graftov

Status
Ongoing
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 11 - Kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov)

Status
Ongoing
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 12 - Venózne kanylky

Status
Ongoing
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 13 - Kanyly preplachové

Status
Ongoing
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 14 - Odsávače

Status
Ongoing
Main CPV
33196000-0 - Medical aids
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 15 - Kardioplegické ihly

Status
Ongoing
Main CPV
33141230-1 - Dilator
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 16 - Kardioplegické kanyly do koronárných artérií s pevnou rukoväťou s ukončením uhla 90º, 45º

Status
Ongoing
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 17 - Kardioplegické kanyly do koronárných artérií v tvare flexibilnej hadičky s ukončením uhla 90º, 45º

Status
Ongoing
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 18 - Kanyly na retrográdnu kardioplégiu

Status
Ongoing
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 19 - Multiperfúzne sety

Status
Ongoing
Main CPV
33196000-0 - Medical aids
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Časť č. 20 - Femorálne venózne kanyly

Status
Ongoing
Main CPV
33196000-0 - Medical aids
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)