Status: Cancelled

Server time: 04.07.2020 18:18

DPS tender card #08400/2018/ODDVO-009
Tablety pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Information

ID of tender
5745
Name of content of tender
Tablety pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Tender ref. no.
08400/2018/ODDVO-009
Public tender journal ref. no.
16806-MUT zo dňa 23.11.2018
EU journal ref. no.
2018/S 225-514197
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 048,00 EUR
Main CPV
30213200-7 - Tablet computer
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka dvoch kusov tabletov pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja a všetky s tým súvisiace práce.
Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce spojené s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrov predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.12.2019 08:00:00
Planned opening of bids
09.12.2019 08:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Documents