Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 21:08

Tender card #R1-9/198/2019
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne

Information

ID of tender
5757
Name of content of tender
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne
Tender ref. no.
R1-9/198/2019
Public tender journal ref. no.
249/2019; 34856-MSS
EU journal ref. no.
2019/S 235-576134
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 270 400,00 EUR
Main CPV
98310000-9 - Washing and dry-cleaning services
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Služby špecifikované v opise predmetu zákazky nie je možné rozdeliť na samostatné celky, nakoľko vyžadujú priamu náväznosť a spolu súvisia. Uchádzač musí zabezpečiť všetky služby súvisiace s praním a chemickým čistením nemocničnej bielizne od prevzatia bielizne na pranie a chemické čistenie od objednávateľa až po spätnú dodávku vyčistenej bielizne v objemoch ako bola prevzatá. Poskytovateľ služby môže využiť služby vlastných subdodávateľov, ale v konečnom dôsledku za prevzatú bielizeň až do jej vrátenia objednávateľovi preberá plnú zodpovednosť
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Pranie a chemické čistenie rovnej a tvarovanej nemocničnej bielizne, osobnej bielizne zamestnancov a ostatnej bielizne v rozsahu, kvalite, podmienkach a lehotách dohodnutých v tejto zmluve v súlade s vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z. v platnom znení, vyhláškou MZ SR č. 192/2015 Z.z. a podľa schváleného procesu prania zdravotníckej bielizne príslušným RÚVZ.
Podmienkou dodávky je komplexné zabezpečenie všetkých služieb uvedených v opise predmetu zákazky (pranie, dezinfekcia, žehlenie, skladanie, triedenie a balenie nemocničnej bielizne, drobné opravy bielizne), uvedenom v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov, vrátane odvozu znečistenej bielizne a dovozu čistej bielizne v určených časoch do určených priestorov objednávateľa a podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.01.2020 10:00:00
Planned opening of bids
09.01.2020 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Documents