Status: Ongoing

Server time: 29.11.2023 02:42

Tender card #RVO/1185/2019
Chirurgický telemanipulátor 2 ks vrátane súvisiacich služieb a spotrebného materiálu

Information

ID of tender
5763
Name of content of tender
Chirurgický telemanipulátor 2 ks vrátane súvisiacich služieb a spotrebného materiálu
Tender ref. no.
RVO/1185/2019
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 252/2019 - 11.12.2019, 35055 - MST
EU journal ref. no.
2019/S 238-583110
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
9 015 000,00 EUR
Main CPV
33160000-9 - Operating techniques
Further CPV
50420000-5 - Repair and maintenance services of medical and surgical equipment
51110000-6 - Installation services of electrical equipment
33162100-4 - Operating-theatre devices
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky- Zákazku nie je vhodné rozdeliť na časti, pretože sa jedná o ucelený, logický funkčný celok.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu v počte 2ks vrátane súvisiacich služieb a spotrebného materiálu

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie jednorázovej Zmluvy o kúpe, licencovaní a poskytovaní služieb a Rámcovej dohody o kúpe nástrojov a príslušenstva s úspešným uchádzačom.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2020 10:00:00
Planned opening of bids
31.01.2020 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Address
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovak republic
Process supervisor
Ľubica Bobrová
lbobrova@nspbb.sk
+421 484413240

Documents