Status: Cancelled

Server time: 24.09.2023 20:38

Tender card #OB19MIL101
Prevádzkovanie reštauračných a bufetových služieb v ZOR Miloslavov

Information

ID of tender
5793
Name of content of tender
Prevádzkovanie reštauračných a bufetových služieb v ZOR Miloslavov
Tender ref. no.
OB19MIL101
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
55330000-2 - Cafeteria services
Further CPV
55300000-3 - Restaurant and food-serving services
70130000-1 - Letting services of own property
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je prenájom nehnuteľnosti spojený s prevádzkou reštauračných a bufetových služieb a prevádzkovaním športovísk a okolitého areálu Zóny oddychu a relaxu (ďalej aj „ZOR“).
Budovu postaví vyhlasovateľ, Obec Miloslavov na parcele 26/4 v katastrálnom území Miloslavov. Parcela je vo vlastníctve vyhlasovateľa. Zastavaná plocha je cca 100 m2. Presná plocha sa spresní s úspešným uchádzačom tejto obchodnej verejnej súťaže, budúcim prevádzkovateľom.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
07.01.2020 15:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Miloslavov
Address
Miloslavov 181
Miloslavov
90042, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Branislav Šarmír
sarmir@obstarame.sk
+421 903299288
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4141

Documents