Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 03:35

Tender card #20/2019
Vybavenie odborných učební – ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, ZŠ Grundschule Hradné námestie 38 a ZŠ Nižná brána 8 v Kežmarku

Information

ID of tender
5970
Name of content of tender
Vybavenie odborných učební – ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, ZŠ Grundschule Hradné námestie 38 a ZŠ Nižná brána 8 v Kežmarku
Tender ref. no.
20/2019
EU journal ref. no.
2019/S 248-612408
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
416 669,04 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, ZŠ Grundschule Hradné
námestie 38 a ZŠ Nižná brána 8 v Kežmarku, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 11 častí v
závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť 1: Didaktické pomôcky ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok
Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok
Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok- ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok
Časť 4: Didaktické pomôcky - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
Časť 5: Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
Časť 6: Interiérové vybavenie nábytok- ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
Časť 7: Didaktické pomôcky knižničný fond - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
Časť 8: Didaktické pomôcky - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok
Časť 9: Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok
Časť 10: Interiérové vybavenie nábytok- ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok
Časť 11: Didaktické pomôcky knižničný fond - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.02.2020 09:00:00
Planned opening of bids
04.02.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Kežmarok
Address
Hlavné nám. 1
Kažmarok
06001, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
kezmarok.luptak@proebiz.com
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5844

Documents

Didaktické pomôcky ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
72 084,30 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
19 890,21 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Interiérové vybavenie nábytok- ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
28 497,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Didaktické pomôcky - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
71 239,69 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
31 137,28 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Interiérové vybavenie nábytok- ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
36 922,32 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Didaktické pomôcky knižničný fond - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
10 173,32 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
22111000-1 - School books
Outcome of tender
One-off Contract

Didaktické pomôcky - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
69 541,91 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
24 437,19 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Interiérové vybavenie nábytok- ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
35 519,14 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Didaktické pomôcky knižničný fond - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
17 226,08 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
22111000-1 - School books
Outcome of tender
One-off Contract