Status: Ongoing

Server time: 07.02.2023 02:28

Tender card #01_PU
Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy

Information

ID of tender
5996
Name of content of tender
Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy
Tender ref. no.
01_PU
Public tender journal ref. no.
36246 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 241 869,09 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45211340-4 - Multi-dwelling buildings construction work
45223300-9 - Parking lot construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky ,,Prestavba a stavebné úpravy objektov A A B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy“ sú stavebné práce na pozemkoch C KN 1759, 1518/1, 1518/2, 1518/3, 1518/4, 1522/1, 1522/2, 1522/3, 1522/4 v k.ú. Horné Kočkovce, mesto Púchov v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD“) a zmluvných podmienok.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.02.2020 08:00:00
Planned opening of bids
06.02.2020 08:10:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Púchov
Address
Štefánikova 821
Púchov
02018, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ivana Mikušcová
ivana.mikuscova@puchov.sk
+421 918689153

Documents