Status: Ongoing

Server time: 15.06.2024 19:57

Tender card #1/NemTN/2019/P
Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem

Information

ID of tender
6010
Name of content of tender
Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem
Tender ref. no.
1/NemTN/2019/P
Public tender journal ref. no.
36179 - MSP
EU journal ref. no.
2019/S 250-620042
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
10 497 976,90 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Pri zákazke Modernizácie Fakultnej nemocnice Trenčín sa jedná o riešenie, ktoré radikálnym spôsobom zvyšuje
prevádzkový, hygienický, stavebno-technický štandard formou vybudovania tzv. medicínsko-technického bloku, v ktorom
budú sústredené náročné oddelenia.
Súčasťou zákazky je spracovanie predbežného Technického návrhu, ktorého súčasťou je aj Harmonogram prác (nemôže
byť prekročená lehota trvania uvedená v tomto oznámení).
Predmet zakazky sa bude realizovat podla zmluvnych podmienok FIDIC Zlta kniha (tzv. naprojektuj a postav).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.02.2020 09:00:00
Planned opening of bids
28.02.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Marek Havaš
klient@tenders.sk
+421 21025897

Documents