Status: Completed

Server time: 03.07.2020 18:24

Tender card #S/05078/OVO/2017
Zabezpečenie servisných služieb pre dochádzkový a stravovací systém

Information

ID of tender
63
Name of content of tender
Zabezpečenie servisných služieb pre dochádzkový a stravovací systém
Tender ref. no.
S/05078/OVO/2017
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
3 540,00 EUR
Main CPV
35123100-3 - Magnetic-card system
Further CPV
50883000-8 - Repair and maintenance services of catering equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Ponuka
04.04.2017 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Bc. Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 557891625

Documents