Status: Ongoing

Server time: 03.08.2021 20:29

DPS card #DNS2 STAVMAT 2020
Nákup stavebných materiálov pre potreby Technických služieb Žiar nad Hronom

Information

ID of tender
6343
Name of content of tender
Nákup stavebných materiálov pre potreby Technických služieb Žiar nad Hronom
Tender ref. no.
DNS2 STAVMAT 2020
Public tender journal ref. no.
7397 - MUT
EU journal ref. no.
2020/ S 023-050521
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
1 000 000,00 EUR
Main CPV
44100000-1 - Construction materials and associated items
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup stavebných materiálov potrebných na výkon bežných činností Technických služieb, ktoré v rámci správy budov, športovísk alebo plnenia osobitých úloh na základe poverenia zriaďovateľa, Mesta Žiar nad Hronom (napr. rekonštrukcia mestských športovísk, prípadne iných priestranstiev v správe Mesta) budú realizovať viaceré drobné stavby alebo rekonštrukcie verejných priestranstiev, športovísk, detských ihrísk.
Technické služby Žiaru nad Hronom boli poverené rekonštrukciou mestskej plavárne a za týmto účelom budú prvé zákazky v DNS zadávané a vyhlasované s cieľom nakúpiť stavebné materiály potrebné pre rekonštrukciu tohto objektu. Pôjde predovšetkým o tieto typy stavebných materiálov:
44100000-1 Konštrukčné materiály a súvisiace prvky, 44111000-1 Stavebné materiály, 44111100-2 Tehly, 44111200-3 Cement, 44111300-4 Keramické výrobky, 44111400-5 Nátery a obklady/izolácie/opláštenie múrov, 44111520-2 Tepelnoizolačný materiál, 44111600-7 Tvarovky, 44111700-8 Dlaždice, 44111800-9 Malta (stavebná), 44111900-0 Keramické dlaždice, 44112000-8 Rôzne stavebné konštrukcie, 44112120-5 Profilové diely, 44112200-0 Podlahové krytiny, 44112210-3 Pevné podlahy, 44112230-9 Linoleum, 44112600-4 Zvuková izolácia, 44112700-5 Trámy, 44113000-5 Cestný stavebný materiál, 44113100-6 Dlažobné materiály, 44113140-8 Cestné kamene, 44113810-6 Povrchový náter, 44114000-2 Betón, 44114100-3 Hotový/surový betón, 44114200-4 Betónové výrobky, 44114220-0 Betónové rúry a ich príslušenstvo (spojky), 44114250-9 Betónové dosky (tabule), 44115000-9 Stavebné príslušenstvo, 44115100-0 Potrubia, 44115200-1 Klampiarske a kúrenárske materiály, 44115210-4 Klampiarske materiály, 44141100-1 Elektroinštalačné rúrky, 44142000-7 Rámy, 44143000-4 Palety, 44144000-1 Stĺpy, 44171000-9 Dosky (stavebné), 44172000-6 Plechy (stavebné), 44175000-7 Panely, 44190000-8 Rôzne stavebné materiály, 44191000-5 Rôzne stavebné materiály z dreva, 44192100-3 PVC pena, 44192200-4 Klince, 44161200-8 Vodovodné potrubia, 44161400-0 Podvodné diaľkové potrubia, 44162300-6 Odtokové/odpadové potrubia, 44162400-7 Revízne otvory z glazovanej kameniny, 44162500-8 Potrubie na rozvod pitnej vody, 44163000-0 Rúrky a príslušenstvo (spojky), 44163100-1 Rúrky, 44163110-4 Odvodňovacie rúrky, 44163111-1 Drenážne rúrky, 44200000-2 Konštrukčné výrobky, 44210000-5 Konštrukcie a časti konštrukcií, 44212000-9 Konštrukčné výrobky a diely s výnimkou prefabrikovaných budov, 44221200-7 Dvere, 44230000-1 Výrobky stavebného tesárstva, 44300000-3 Káble, drôty a súvisiace výrobky, 44311000-3 Lanká, 44312000-0 Drôt na ploty, 44312300-3 Ostnatý drôt, 44313000-7 Kovové pletivo, 44313100-8 Drôtená sieť na ploty, 44313200-9 Drôtené pletivo, 44315000-1 Drôtené tyče, 44315100-2 Príslušenstvo na zváranie, 44315200-3 Zváracie materiály, 44316000-8 Železiarsky tovar, 44322100-4 Elektroinštalačné káble, 44322200-5 Káblové konektory, 44322300-6 Káblovody, 44322400-7 Káblové príchytky (spony), 44331000-9 Tyče, 44332000-6 Prúty (stavebné), 44333000-3 Drôty, 44334000-0 Profily.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

LPP 2.3.2020

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
02.03.2020 10:00:00
Planned opening of requests
02.03.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí počas trvania DNS
08.03.2022 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Address
A. Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9228

Documents

Tenders