Status: Completed

Server time: 03.07.2020 17:48

DPS tender card #DNS2 STAVMAT 2020-001
Murivá, priečky a s tým spojený stavebný materiál (Výzva č. 1 v zriadenom DNS)

Information

ID of tender
6976
Name of content of tender
Murivá, priečky a s tým spojený stavebný materiál (Výzva č. 1 v zriadenom DNS)
Tender ref. no.
DNS2 STAVMAT 2020-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
80 266,89 EUR
Main CPV
44100000-1 - Construction materials and associated items
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup stavebných materiálov – murivá, priečky a s tým súvisiaci materiál potrebný k rekonštrukcii mestskej plavárne.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2020 10:00:00
Planned opening of bids
31.03.2020 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Address
A. Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Documents