Status: Completed

Server time: 11.07.2020 15:48

Tender card #127/2017
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY

Information

ID of tender
64
Name of content of tender
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY
Tender ref. no.
127/2017
Public tender journal ref. no.
03816-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
739 996,29 EUR
Main CPV
45210000-2 - Building construction work
Further CPV
45321000-3 - Thermal insulation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmet zákazky s názvom „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY“ je výmenou okien, zateplením zlepšiť stavebno-technický stav jednotlivých stavebných konštrukcií, pričom celkovým zateplením a výmenou okien sa zlepší klimatická pohoda jednotlivých priestorov, dosiahne sa výrazná energetická úspora. Plochá strecha sa mení na sedlovú, čím sa vylúči problematická terajšia plochá strecha. Funkčné využitia a ani účel stavby sa nemení. Projekt vrátane výkaz výmer a rozpočet bol spracovaný v 12/2016 v projekčnej firme Apro s.r.o. Trebišov, M. R. Štefánika 68/11, 07501 Trebišov, autor a zodpovedný projektant : Ing. Ján Staš

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Ostatné / Kritéria
24.04.2017 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Parchovany
Address
Hlavná 470
Parchovany
076 62, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Documents