Status: Completed

Server time: 29.09.2020 06:21

DPS tender card #2/DNS/2020
Združená dodávka elektriny pre potreby zabezpečenia verejného osvetlenia v meste Nitra

Information

ID of tender
6454
Name of content of tender
Združená dodávka elektriny pre potreby zabezpečenia verejného osvetlenia v meste Nitra
Tender ref. no.
2/DNS/2020
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
538 020,00 EUR
Main CPV
09300000-2 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na 12 kalendárnych mesiacov pre zabezpečenie verejného osvetlenia v meste Nitra, ktoré do 31.3.2021 prevádzkuje spoločnosť ELCOMP, s.r.o. vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.
Na základe podkladov od firmy Elcomp, je v meste Nitra osvetlenie využívané v priemere denne 12,8 hod. Priemerný príkon VO je cca 829kW, vrátane slávnostného osvetlenia, je to tzv. lineárny odber. diagram.

Odberateľ sa zaväzuje dodanú elektrinu odoberať a zaplatiť za dodávku elektriny a za distribučné služby cenu podľa zmluvy. Dodaná elektrina je taká, ktorá prešla meradlami v OM v množstve, ktoré dodávateľovi poskytol PDS. Deň začiatku dodávky: 01.04.2020 o 00.00 hod. Deň skončenia dodávky: 31.3.2021 o 24.00 hod. Dodávateľ v zmluve ( prílohe) uvedie EIC kódy všetkých OM.
Predpokladané množstvo elektriny: 3 843 MWh/rok

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.02.2020 10:00:00
Planned opening of bids
24.02.2020 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Nitra
Address
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
+421 908225248

Documents