Status: Ongoing

Server time: 03.08.2021 20:16

DPS card #DNS12020
Elektrina pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií

Information

ID of tender
5980
Name of content of tender
Elektrina pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií
Tender ref. no.
DNS12020
Public tender journal ref. no.
36002 - MUT
EU journal ref. no.
2019/S 248-612510
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
1 600 000,00 EUR
Main CPV
09300000-2 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na združenú dodávku elektriny (elektrickej energie) v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 091 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia), časť (trieda) 09310000-5 – Elektrická energia, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie, prenosu a súvisiacich služieb pre Mesto Nitra, ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra (odberné miesta budú konkrétne špecifikované pri vyhlasovaní konkrétnych zákazkách). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

V zriadenom DNS budú môcť nakupovať tieto subjekty: Mesto NR, Základné školy zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, Základné umelecké školy zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, Materské školy zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, CVČ Domino zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, Správa zariadení sociálnych služieb zriadená mestom Nitra na území mesta Nitra a organizácia zriadená mestom Nitra - Službyt Nitra.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
21.01.2020 09:00:00
Planned opening of requests
21.01.2020 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí počas trvania DNS
24.01.2022 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Mesto Nitra
Address
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
+421 908225248

Documents

Tenders