Status: Completed

Server time: 29.09.2020 06:01

Tender card #2/2020
Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na staveništi stavební zakázky: „Cyklostezka Bruntál – Staré Město“.

Messages