Status: Ongoing

Server time: 21.02.2020 00:58

Tender card #2/2020
Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na staveništi stavební zakázky: „Cyklostezka Bruntál – Staré Město“.

Messages